function arphabet_widgets_init() {

KME

PLAN PROVOĐENJA KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE

DOKTORA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

IZABRANI DOKTORI ZA ODRASLE

Kursevi kontinurane medicinske edukacije za primarnozdravstveni nivo za izabrane doktore za odrasle su osnovni oblik edukavije. Organizuje ih Medicinski fakultet UCG – katedra za porodičnu medicinu

Organizuju se kao tematski jednodnevni moduli za ograničeni broj polaznika (optimalno 30 izabranih doktora za odrasle po prethodno sačinjenim spiskovima na osnovu teritorijalnog rasporeda)

Izvođači su nastavnik i saradnici katedre za porodičnu medicinu Medicinskog fakulteta u Podgorici i gostujući predavači za neke od tema (nastavnici porodične medicine iz Slovenije i nastavnici kliničkih predmeta sa Medicinskog fakulteta u Podgorici).

Planirano je da se u toku 2016. godine održi osam modula na mjesečnom nivou, sa izuzetkom jula i avgusta. Svaki modul izvodiće se sa istovjetnim sadržajem i formom u devet ili deset grupa sa planiranih polaznika.

Mjesto održavanja je Medicinski fakultet UCG u Podgorici, prostori koje koristi katedra za porodičnu medicine.

Metodologija KME:

 1. Prethodno upoznavanje polaznika sa temom modula (materijali treba da budu poslati u pismenoj formi elektronskim putem, koristeći elektronski karton i mogućnost besplatne i promptne distribucije uz potvrdu o prijemu)

 1. Šema modula: Modul se izvodi na jednodnevnoj osnovi i sadrži ulazni test, predavanje, radionicu na istu temu koja se obrađuje paralelno u tri male grupe, sa rješavanjem zadataka iz kliničkih vinjeta, diskusijom i donošenjem zaključaka, drugim predavanjem iz iste oblasti, radionicom na istom principu kao prva, a nakon toga polučasovna diskusija u plenumu sa izvođenjem zaključaka iz sve tri grupe, usaglašavanjem sa vodičima i donošenjem zajedničkih zaključaka koji će služiti kao osnova u daljem radu u praksi. Na kraju svi polaznici ispunjavaju izlazni test i anonimnu anketu za ocjenu modula.

 1. Dokaz o uspješno urađenom testu je osnov za sticanje bodova kod Ljekarske komore Crne Gore za obnovu licence.

Šematski prikaz modula:

Vrijeme

Tema

Metoda

Predavač / izvođači

10.00-10.15

 

Ulazni test

 

10.15-11.00

 

Predavanje

 

11.00-11.45

 

 

Rad u malim grupama

 

 

Pauza

 

 

12.15-13.00

 

Predavanje

 

13.00-13.45

 

Rad u malim grupama

 

13.45-14.15

 

 

Plenarna diskusija

 

14.15-15.00

 

Izlazni test

 


Planirane teme modula:

 1. Racionalna upotreba antibiotika u primarnoj zaštiti (mart 2016)

 2. Arterijska hipertenzija – savremeni primarnozdravstveni pristup, saradnja sa specijalistima (april 2016)

 3. Infekcije urinarnog trakta – primarnozdravstveni pristup (maj 2016)

 4. Komorbiditet: značaj i prioriteti (juni 2016)

 5. Komunikacija u ambulanti primarne zaštite (septembar 2016)

 6. Kućna njega i kućno liječenje (oktobar 2016)

 7. Pristup “teškom pacijentu”, “čestom posjetiocu”(novembar 2016)

 8. Ocjena radne sposobnosti kao javno ovlašćenje izabranog doktora (decembar 2016)

 9. Racionalna aplikacija lijekova u ambulanti primarne zaštite

 10. Diabetes mellitus tip II – dijagnostika, terapija, praćenje na primarnozdravstvenom nuivou, saradnja sa specijalistima

 11. Astma i HOBP: vođenje na primarnozdravstvenom nivou

 12. Problem bola u trbuhu: primarnozdravstveni pristup

 13. Glavobolja: primarnozdravstveni pristup

 14. Bol u grudima: primarnozdravstveni pristup

 15. Akutna trovanja: primarnozdravstveni pristup

 16. Depresija: primarnozdravstveni pristup

 17. Bol u leđima u ambulanti primarne zaštite

 18. Liječenje psihotropnim lijekovima na primarnozdravstvenom nivou, saradnja sa specijalistima

 19. Kardiopulmonalna reanimacija (vježbe u demonstraciomnom kabinetu M. fakulteta)

 20. Onkološki pacijent: primarnozdravstveni pristup

 21. …i druge teme koje predlože doktori primarne zaštite, a koje je moguće obraditi.

U 2016. godini obradiće se prvih osam tema sa ovog spiska. Ostale se planiraju za realizaciju u 2017. I 2018. godini, u cilju održanja kontinuiteta doedukacije.

Polaznici i izvođači:

 • Predviđeno je polaznici doedukacije budu svi izabrani doktori za odrasle do 60 godina starosti obavezno (stariji od 60 godina na dobrovoljnoj bazi) i svi specijalizanti porodične medicine. Grupe se formiraju u dogovoru sa njihovim poslodavcima, u skladu sa potrebom za održavanjem kontinuiteta posla, smjenskim radom i teritorijalnim rasporedom.

 • Izvođači: predavači i voditelji radionica biće nastavnik i saradnici katedre za porodičnu medicinu Medicinskog fakulteta u Podgorici, nastavnici drugih predmeta na Medicinskom fakultetu u Podgorici, kao i gostujući predavači – eminentni nastavnici medicinskih fakulteta u Ljubljani i Mariboru.

 • rasporedu će polaznici, njihovi poslodavci i izvođači biti blagovremeno obaviješteni.

Potencijalni učesnici KME iz PZZ ustanova:

Regija

DZ

broj ID u DZ

1

Podgorica

77

Cetinje

7

2

Nikšić

41

Danilovgrad

8

3

Herceg Novi

12

Tivat

7

Kotor

9

4

Bijelo Polje

23

Mojkovac

5

Kolašin

5

5

Bar

17

Ulcinj

8

Budva

9

6

Berane

14

Andrijevica

4

Rožaje

8

Plav

6

7

Pljevlja

18

Ukupno

 

278

*ovom broju treba priključiti i specijalizante porodične medicine, koji će se priključiti grupama u svojim matičnim regijama (svojim DZ)

 

Ovaj Plan se može dopuniti ili izmijeniti samo uz saglasnost Ministarstva zdravlja.

Prof. dr Ljiljana Cvejanov Kezunović, primarijus,

šef katedre za porodičnu medicine

Medicinski fakultet u Podgorici

Univerzitet Crne Gore

Kruševac bb, Podgorica 20 000

Crna Gora

U Podgorici, 01.02.2016.

 

Next Post

© 2017 Porodična medicina Crne Gore | Udruženje doktora opšte porodične medicine Crne Gore

Theme by Anders Norén