Nacionalne smjernice dobre kliničke prakse

2012.

 Akutni ishemijski moždani udar

 Arterijska hipertenzija

 Higijena ruku

 Kliničko ispitivanje lijekova u pedijatrijskoj populaciji

 Laboratorijska dijagnostika u kliničkoj bakteriologiji

 Medikamentozna terapija hroničnog kancerskog bola

 Prevencija kardiovaskularnih bolesti

 Racionalna primjena antibiotika

 Sepsa i septički šok

 Shizofrenija

 Terapija akutnog infarkta miokarda sa ST elevacijom (STEMI)

2014.

Zdravstvena zaštita u porođaju

Rutinska postnatalna zaštita žene i njene bebe

Novorođenačka žutica

Dojenje

Antimikrobna profilaksa u hirurgiji

Tonzilofaringitis – dijagnostika i liječenje

Sprovođenje aktivnog nadzora nad AFP (akutnom flakcidnom paralizom)

Carski rez

2015.

Vodič za vršenje redovnih analiza u praćenju propisivanja ljekova