2013.godina

ESC/EAS_preporuke_za_dijagnostiku_i_lijecenje dislipidemija

ESH/ESC preporuke za kontrolu arterijske hipertenzije u praksi